ทัวร์ ต่างประเทศ ทัวร์ (เที่ยวทั่วโลก), อาทิ ทัวร์ยุโรป, ทัวร์จีน ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เกาหลี ทัวร์รัสเซีย ทัวร์พม่า เวียดนาม ทัวร์อินเดีย บริการ จอง ตั๋วเครื่องบิน, จอง โรงแรม ห้องพัก, แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ, บริการรถเช่า, รับทำวีซ่า, รับจัดทัวร์
  • : 022773000

วันเดย์ทริป ทัวร์เมืองภูเก็ต-ดำน้ำเกาะไข่

4.0
Code
: TSBQTHKT-PK00122
แพ็กเกจ
เส้นทาง
: ภูเก็ต
ระยะเวลา
: 1 วัน
โดย
: ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024

Hightlightไฮไลท์แพ็กเกจ

ทัวร์เมืองภูเก็ต-ดำน้ำเกาะไข่

ตัวเลือกแพ็กเกจ โปรดเลือกวันเดินทาง + รายละเอียดแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ จองก่อนใช้บริการ 1 วัน

รายละเอียดแพ็กเกจที่คุณต้องการ

Activity (1 วัน 1 คืน)

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

เวลา

วันเดย์ทริป ทัวร์เมืองภูเก็ต-ดำน้ำเกาะไข่ 

10.00 น. รถตู้รับท่านที่โรงแรมที่พัก จังหวัดภูเก็ต (รถตู้จอยกับลูกค้าท่านอื่น)
10.30 น. เดินทางสู่เมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลาง ที่ซึ่งคุณจะได้สำรวจสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่มีเสน่ห์ เดินเล่นไปตามถนน และเลือกซื้อของที่ละลึกประจำท้องถิ่น (1ชั่วโมง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คุณจะได้ลิ้มรสอาหารกลางวันท้องถิ่นแสนอร่อยที่ร้านอาหาร เลอแลง ซึ่งคุณจะได้ดื่มด่ำกับรสชาดไทยแท้ๆ
13.00 น. ออกเดินทางจากเมืองเก่าไปยังท่าเรือเกาะสิเหร่ เพื่อทริปที่น่าตื่นเต้นของคุณไปยังเกาะไข่
13.30 น. ถึงเกาะไข่นอก สวรรค์สำหรับการว่ายน้ำและดำน้ำตื้น ดำดิ่งลงสู่น้ำทะเลใสดุจคริสตัล เพื่อชมสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีชีวิตชีวา
  จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะไข่นอก เพื่อดำน้ำตื้นท่ามกลางฝูงปลาหลากสีสัน คุณยังสามารถพักผ่อนบนชายหาดอันบริสุทธิ์ และตื่นตาตื่นใจกับฝูงปลามากมายใกล้ชายฝั่ง
17.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือพร้อมกับความทรงจำที่ประทับใจ และ นำทุกท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พักของท่านโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ โปรแกรมและเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ คลื่นลม และระดับน้ำทะเล

 

อัตราค่าบริการ (เปิดบริการทุกวัน)

จุดนัดพบ

ผู้ใหญ่

เด็ก 4-10 ปี

ภูเก็ต

1,290 บาท

1,090 บาท

เงื่อนไข

Overview

เงื่อนไข (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

อัตรานี้รวม

1. รถรับส่ง (ฟรีโซน เมืองภูเก็ต / ป่าตอง / กะตะ / กะรน )

2. ไกด์

3. เรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ เกาะไข่

3. อาหารกลางวัน

4. น้ำดื่ม และผลไม้

5. สน็อกเกิ้ล

6. เสื้อชูชีพ

7. ประกันอุบัติเหตุ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ตามความพึงพอใจ

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรุณาแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

- เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

รหัส : TSBQTHKT-PK00122